• 00.jpg
  • 1.png
  • 2. 1.jpg
  • 3 100_1618.jpg
  • 3.jpg
  • zdjcie0197-1.jpg

Zaloguj się

 

                    Godło szkoły

 

 

Coś dla rodziców i dzieci :)

                                                                                                                  

 

      

 Wiersze dla dzieci i ...     
    

    
Posłuchajmy razem ...

 

 

Nasze Przedszkole

zaplecze_5_20120214_1743679595.jpg

Kadra

Kadra Przedszkola Nr 34 w Koszalinie

dyrektor mgr Violetta Antkowiak, nauczyciel dyplomowany, coach, tutor, mentor, wykształcenie wyższe, magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: zarządzanie w oświacie, gimnastyka korekcyjna, kinezjologia edukacyjna, certyfikat języka niemieckiego

nauczyciel dyplomowany,  mgr Małgorzata Żendarska,  zastępca dyrektora, wykształcenie wyższe, magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym                        
dodatkowe kwalifikacje: matematyka, opiekun stażu, certyfikat języka niemieckiego, nauczanie początkowe

nauczyciel dyplomowany mgr Elżbieta Widocka, wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: zarządzanie w oświacie; SORE - Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji - zewnętrzne, kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół; System Ewaluacji Oświaty- ewaluacja wewnętrzna; opiekun stażu; realizator ogólnopolskiego programu "Szkoła dla Rodziców i wychowawców", trener międzynarodowego programu „Przyjaciele Zippiego”,  instruktor międzynarodowego programu "Strażnicy uśmiechu" we współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie;  licencja - Studium glottodydaktyki i terapii pedagogicznej; diagnoza pedagogiczna, certyfikat – edukacja ekologiczna; edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym; trener w ogólnopolskim projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej - Szkoła Współpracy.

nauczyciel dyplomowany mgr Beata Tyżaj, wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: wychowanie fizyczne , gimnastyka korekcyjna, opiekun stażu, pedagogika ogólna

nauczyciel dyplomowany mgr Iwona Szyntar wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: opiekun stażu, nauczanie początkowe

nauczyciel mianowany mgr Wiesława Zalech, wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel  kontraktowy mgr Joanna Kłosińska  (Widocka) - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
dodatkowe kwalifikacje: terapeuta pedagogiczny, edukacja elementarna, pedagog szkolny, koordynator Planu Daltońskiego (Dalton International).

nauczyciel kontraktowy mgr Aneta Kurzydłowska wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: język angielski,  praca socjalna z resocjalizacją

nauczyciel dyplomowany mgr Ewa Raczkowska -  wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
dodatkowe kwalifikacje: choreografia i taniec, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie, uprawnienia kierownika wycieczek i placówek wypoczynku

nauczyciel kontraktowy mgr Katarzyna Pyrzyńska - wykształcenie wyższe,  o specjalności filologia germańska, studia magisterskie o specjalności edukacja wczesnoszkolna i  przedszkolna
\dodatkowe kwalifikacje: lektor języka niemieckiego, koordynator Planu Daltońskiego (Dalton International.), koordynator Szkoły Współpracy (MEN)

 nauczyciel  mgr Gabriela Maria Cyrankowska - wykształcenie wyższe, magisterskie, edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne
dodatkowe kwalifikacje: filologia angielska, edukacja wczesnoszkolna                       

nauczyciel  mgr Ewa Gagatek - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: edukacja  wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna                   

nauczyciel  mgr Joanna Fedorczyk - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: edukacja  wczesnoszkolna, terapeuta pedagogiczny                  

nauczyciel  mgr Katarzyna Wierzbicka - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: edukacja  i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

nauczyciel kontraktowy mgr Małgorzata Klincewicz - wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

PERSONEL NIEPEDAGOGICZNY

- Bernadeta Miszewska (samodzielny referent)
 - Ewa Rajtar
 - Stefania Bober
 - Renata Śmigielska
 - Edyta Wasielkiewicz
 - Magdalena Marut
 - Joanna Niezgoda
 - Gabriela Wołowiec
- Grzegorz Wołowiec
- Ewa Solnica (szefowa kuchni) 
 - Regina Golonka
 - Elżbieta Chudziak
 - Anna Orłowska