• 00.jpg
  • 1.png
  • 2. 1.jpg
  • 3 100_1618.jpg
  • 3.jpg
  • zdjcie0197-1.jpg

Zaloguj się

 

                    Godło szkoły

 

 

Coś dla rodziców i dzieci :)

                                                                                                                  

 

      

 Wiersze dla dzieci i ...     
    

    
Posłuchajmy razem ...

 

 

Nasze Przedszkole

zaplecze_2_20120214_1876620683.jpg

Kadra

Kadra Przedszkola Nr 34 w Koszalinie

dyrektor mgr Violetta Antkowiak, nauczyciel dyplomowany, coach, tutor, mentor, wykształcenie wyższe, magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: zarządzanie w oświacie, gimnastyka korekcyjna, kinezjologia edukacyjna, certyfikat języka niemieckiego, wiceprezes Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Komitetu OMEP, Product Owner

zastępca dyrektora mgr Małgorzata Żendarska,  nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe, magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym                        
dodatkowe kwalifikacje: matematyka, opiekun stażu, certyfikat języka niemieckiego, nauczanie początkowe, Product Owner

nauczyciel dyplomowany mgr Beata Tyżaj, wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: wychowanie fizyczne , gimnastyka korekcyjna, opiekun stażu, pedagogika ogólna

nauczyciel dyplomowany mgr Iwona Szyntar wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: opiekun stażu, nauczanie początkowe

nauczyciel mianowany mgr Wiesława Zalech, wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel  kontraktowy mgr Joanna Kłosińska  - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
dodatkowe kwalifikacje: terapeuta pedagogiczny, edukacja elementarna, pedagog szkolny, koordynator Planu Daltońskiego (Dalton International). zarządzanie w oświacie, Scrum Master

nauczyciel kontraktowy mgr Aneta Bruzda wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: język angielski,  praca socjalna z resocjalizacją

nauczyciel dyplomowany mgr Ewa Raczkowska -  wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
dodatkowe kwalifikacje: choreografia i taniec, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie, uprawnienia kierownika wycieczek i placówek wypoczynku

nauczyciel kontraktowy mgr Katarzyna Pyrzyńska - wykształcenie wyższe,  o specjalności filologia germańska, studia magisterskie o specjalności edukacja wczesnoszkolna i  przedszkolna
dodatkowe kwalifikacje: lektor języka niemieckiego, koordynator Planu Daltońskiego (Dalton International.), koordynator Szkoły Współpracy (MEN), stażystka na konsultanta PSD, członek zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Komitetu OMEP

 nauczyciel kontraktowy mgr Gabriela Wielgus - wykształcenie wyższe, magisterskie, edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne
dodatkowe kwalifikacje: filologia angielska, edukacja wczesnoszkolna                       

nauczyciel kontraktowy  mgr Joanna Fedorczyk - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: edukacja  wczesnoszkolna, terapeuta pedagogiczny, język angielski              

nauczyciel kontraktowy mgr Małgorzata Klincewicz - wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

nauczyciel kontraktowy mgr Agata Depa - wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel kontraktowy mgr Paulina Nowik - wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna; kierownik wycieczek szkolnych

nauczyciel kontraktowy mgr Aleksandra Suska - wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, język angielski, kierownik wycieczek

nauczyciel kontraktowy mgr Sylwia Zblewska - wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: nauczanie wczesnoszkolne, język angielski, Scrum Master

PERSONEL NIEPEDAGOGICZNY

- Bernadeta Miszewska (samodzielny referent)
 - Stefania Bober
 - Edyta Wasielkiewicz
 - Magdalena Marut
 - Joanna Niezgoda
 - Małgorzata Lichtańska
 - Agnieszka Tuszyńska
 - Monika Kuryło
 - Izabela Czerniakowska 
 - Gabriela Wołowiec
- Grzegorz Wołowiec
- Ewa Solnica (szefowa kuchni)  
 - Regina Golonka
 - Elżbieta Chudziak